John Norrie

Rådgivning, planlægning, projektering
Indretning og renovering af haver, friarealer, legepladser, vejrum, beplantning mv.

 • Haveplaner
 • Legepladser
 • Naturlegepladser
 • Handicaplegepladser
 • Skolegårde
 • Sansehaver
 • Smukke veje
 • Friarealer
 • Læhegn
 • Vildtplantninger
 • Plejeplaner
 • Foredrag/kurser
 • Udlejning af foto